kirgiakos, lesfoudres:

Sandro Botticelli , ”Primavera” (aka Allegory of Spring)
tempera on panel , ca. 1482

kirgiakoslesfoudres:

Sandro Botticelli , ”Primavera” (aka Allegory of Spring)
tempera on panel , ca. 1482