Clovis Trouille, Stigma diaboli
(via Le Clown Lyrique)
(See also)

Clovis Trouille, Stigma diaboli

(via Le Clown Lyrique)

(See also)10 notes
  1. aphroditeinfurs reblogged this from foxesinbreeches
  2. foxesinbreeches posted this